COMPLEXE ZAKEN HELDER MAKEN

#strategie #bestuur #adviseur #advies #overheid #strategischadviseur #beleid #sociaal #ruimte #wonen #maatschappelijk #nonprofit #inclusie #ruimtelijkeordening #programmamanager #opgavegerichtwerken #griffie

Matthias Zomer

Over mijzelf

In 2011 werd ik ernstig ziek in mijn hoofd. Toen blies ik in aanwezigheid van een zeer goede vriend symbolisch het ‘werk’ kaarsje uit. Niet wetende wat mij allemaal te wachten stond. Het was zeker niet fraai en tegelijk toen ik er middenin zat, leerde ik ook het echte leven kennen. Met z’n mooie en hele nare kanten. 

Dankzij God, mijn vrouw, vrienden, familie en artsen ben ik alweer een aantal jaren ‘up and running’. Waarbij ik nu toe ben gekomen aan de fase van herintreden op mijn oude werk- en denkniveau.

 

P.S. Ik heb er bewust voor gekozen om mijn achtergrond met jou te delen. Omdat ik mij niet schaam voor wat mij (en zoveel anderen) is overkomen. Het is gegaan zoals het is gegaan. En nu weer door.

Mijn moreel kompas is op het goede voor de ander afgestemd. Dit zit in mijn genen en ik zie het ook als mijn opdracht.

Matthias Zomer

Vaardigheden

Adviesvaardig

Kan op alle niveaus communiceren. Beschikt over een redelijk vlotte pen en kan goed voorstellen presenteren. Kent de rol als adviseur door en door. Aan besluitvorming doet hij dus niet. Heeft ervaring met het werken in Politiek-Bestuurlijke functies.

Omgevingsbewust

Leest organisaties en culturen zeer snel. Weet snel ‘hoe de hazen lopen’. Voelt snel aan of er ruimte is om te excelleren of af te remmen. Ontrafelt de ‘geheimen’ van organisaties zonder daarin oordelend te zijn.

Intelligent

Is in staat om zéér complexe zaken helder te maken. En dit te vertalen naar bruikbare veelal strategische adviezen voor bestuur en management. Komt met onverwachte en soms briljante voorstellen.

Netwerkvaardig

Legt binnen en buiten de organisatie snel contact met de juiste stakeholders. Als kennis niet in huis is, dan wordt deze kennis dus opgehaald. Door te netwerken kunnen flinke stappen in het proces gezet worden. 

Pionieren

Als er niks of weinig aan kennis voorhanden is, dan moet er gepionierd worden. Nieuwe thema’s bij de kop pakken ligt hem goed. Als deze thema’s ook nog een maatschappelijke betekenis hebben, dan gaat hij ‘aan’.

Creatief

Is in zijn doen en laten creatief. Kan zijn creativiteit inzetten om mensen mee te krijgen. En om boodschappen helder te communiceren. Als hij het in woorden niet kan uitleggen gebruikt hij metaforen die hout snijden en blijven hangen,

Een strategisch adviseur maakt elk willekeurig dossier zich snel eigen. 

Belangrijker dan inhoudelijke kennis zijn de vaardigheden die hij meebrengt.

Matthias Zomer

Verbeterpunten

Geduldiger zijn

Als hij een eureka moment heeft, valt het wachten, totdat iedereen het ziet, hem soms zwaar. Dit kan beter.

Minder stellig zijn

In zijn optreden komt hij gedecideerd en zeker over. Dat is niet altijd het geval, maar het lijkt vaak wel zo. Dit heeft zijn aandacht. 

Betrokkenheid

Als onderwerpen hem niet raken, dan heeft hij de neiging om minder betrokkenheid te tonen. Dat is op zichzelf logisch maar moet toch anders.

Hobby

AMATEUR FOTOGRAAF

In mijn vrije tijd wandel en fotografeer ik. De foto’s  publiceer ik soms op een stocksite: www.pexels.com Op de alltime leaderboard neem ik plaats 163 in van de 16.000 fotografen. Bekijk mijn foto’s maar eens op www.pexels.com Mijn meest gedownloade foto’s hebben een relatie met het thema dementie, ouderenzorg, natuur en alledaagse dingen.