Stille Steeg Oost 30 3823ZL Amersfoort

Volledige transparantie is de sleutel tot succes in Regionale Samenwerkingen

Wat mijn visie is op het slagen van regionale samenwerkingen? Ik probeer het in deze post duidelijk te maken. Regionale samenwerkingsverbanden in de zorg hebben de potentie om flinke stappen te zetten , maar vaak komt deze potentie niet tot zijn recht door een gebrek aan transparantie over de eigen businesscase en onduidelijke doelstellingen. Zonder deze elementen heeft samenwerking totaal geen zin. Hier is waarom transparantie en duidelijke doelen onmisbaar zijn voor succesvolle samenwerking tussen overheid, werkgevers en andere organisaties.

Zonder kaarten op tafel kan het gesprek beter stoppen.

In tripartiete samenwerkingen, waar overheid, werkgevers en andere organisaties samenkomen om de zorg toekomstbestendig te maken, is transparantie over de eigen businesscase cruciaal. Open kaart spelen over belangen, doelen en beperkingen vormt de basis voor een solide samenwerking. Het transformeren van werk is een van de belangrijkste onderwerpen in deze samenwerkingen. Met minder mensen hetzelfde werk verrichten kan alleen als iedereen eerlijk is over wat ze kunnen bijdragen en wat ze nodig hebben.

Zonder deze openheid wordt het praten zonder inhoud, een verspilling van tijd en energie. Het is simpel: als de kaarten niet op tafel worden gelegd, kan het gesprek beter stoppen. Transparantie creëert het vertrouwen dat nodig is om samen obstakels te overwinnen en echte vooruitgang te boeken.

Hoe kan je succes meten als de plannen vaag zijn?

Transparantie alleen is niet genoeg. Even belangrijk zijn heldere bestuurlijke doelstellingen. Waarom zitten we hier aan tafel? Wat willen we bereiken? Een gemeenschappelijke visie is essentieel om een samenhangend plan te maken en om succes te meten. Concrete doelstellingen geven richting en maken het mogelijk om successen te vieren en om bij te sturen waar nodig. In het kader van de transformatie van werk moeten duidelijke en haalbare doelen gesteld worden om de zorg met minder mensen efficiënt te laten functioneren.

Jij iets meer, ik iets minder en dat is okay.

Niet iedereen kan evenredig profiteren van een samenwerking. Daarom is het cruciaal om vanaf het begin duidelijk te maken welke concessies gedaan worden voor het gemeenschappelijke doel. Dit voorkomt teleurstellingen en zorgt voor een duurzame samenwerking waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. Dit geldt vooral in de zorg, waar de belangen divers en soms conflicterend kunnen zijn.

Als ervaren interim adviseur sta ik klaar om dit soort ingewikkelde samenwerkingsverbanden te begeleiden. Neem contact op om te bespreken hoe we samen de regionale samenwerking kunnen verbeteren en zo de zorg toekomstbestendig te maken voor de huidige en komende generaties.

Met vriendelijke groeten,
Matthias Zomer
06 – 372 873 62

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten